☺ ☺ ☺ မဂၤလာပါ ဘ၀နဲ႕ ဆႏၵ တစ္ထပ္တည္းၾကပါေစ ☺ ☺ ☺

^☺^☺^☺^☺^☺^☺^ ဖရက္စ္ သီခ်င္းမ်ား ^☺^☺^☺^☺^☺^☺^

Album ---{ 1 }

စဥ္

( ၁ )

( ၂ )

( ၃ )

( ၄ )

( ၅ )

( ၆ )

( ၇ )

( ၈ )

( ၉ )

( ၁၀ )

သီခ်င္းေခါင္းစီး

ေၾကကြဲရလိမ့္မယ္

ႏွလံုးသားခ်င္းထိခဲ့တယ္

ငါ့ရဲ႕အနား

မုန္းခုိင္းတုိင္းမမုန္းႏုိင္ဘူး

ေႏြဦးကဗ်ာ

ဖူးစာရွင္

WAKA WAKA 2010

ေက်းလက္ေတာတန္း

ကုိယ္ရံေတာ္

ရုိးသားခ်င္တယ္

သီဆုိသူ

L ဆုိင္းဇီ

လင္းနစ္

ဒုိ ေရ မီ

မာရဇၨ

ၾကဳိးၾကာ

ေနေန

Shakia

ထြဏ္းခမ္း

ေရႊရည္ျဖဳိးေမာင္

ဆုန္သင္းပါရ္

Album ---{ 2 }

စဥ္

( ၁၁ )

( ၁၂ )

( ၁၃ )

( ၁၄ )

( ၁၅ )

( ၁၆ )

( ၁၇ )

( ၁၈ )

( ၁၉ )

( ၂၀ )

သီခ်င္းေခါင္းစီး

ဗုဒၶံ ဓမၼံ သံဃံ

သူငယ္ခ်င္း

အခ်စ္ၿမွား

တစ္သက္လံုးအတြက္

ဘယ္ေတာ့မွမေမ့

တြဲလက္မ်ား

ပထမဆံုးခ်စ္သူ

မဟာ ( ၁ )

ေမွ်ာ္လင့္ရင္းနဲ႕

ငါ့ရင္ခြင္ကုိ

သီဆုိသူ

စုိးပိုင္

ညဏ္လင္းေအာင္

ဗန္းေသာ့ဒ္က်င္း

စုိင္းလိတ္

မင္းမင္း ၊ သိီရိခင္ေဇာ္

ထူးအယ္လင္း ၊ မီးမီးခဲ

စႏီၵ

ေဇာ္၀င္းထြဋ္

ရွင္ဖုန္း ၊ N ကုိင္ရာ

ေဇာ္၀င္းထြဋ္

Album ---{ 3 }

စဥ္

( ၂၁ )

( ၂၂ )

( ၂၃ )

( ၂၄ )

( ၂၅ )

( ၂၆ )

( ၂၇ )

သီခ်င္းေခါင္းစီး

၀ဋ္ေၾကြး

အခ်စ္ရိပ္ညေန

မ်က္ႏွာ

ကာရံမဲ့အခ်ိန္မ်ား

တကယ္ပဲလဲ နင္မခ်စ္ပဲနဲ႕

ခ်စ္သူ႕အနား

ေၾကြလြင့္ရေတာ့မယ္

သီဆုိသူ

ေဇာ္၀င္းထြဋ္

၀ုိင္းစုခုိင္သိန္း

အိုင္အမ္ဘီ

၀ုိင္၀ုိင္း

ခ်မ္းခ်မ္း

ဘန္နီၿဖဳိး

အိမ့္ခ်စ္

Sunday, November 9, 2008

ဓမၼစစ္ ဓမၼမွန္ ၏ အႏွစ္သာရ

က်ေတာ္တုိ႕ ေလာကၾကီးတြင္ ရွည္လ်ားၾကာျမင္စြာ တည္ရွိခဲ့သည့္ အယူ၀ါဒ ထံုးတမ္းစဥ္လာတုိ႕ေၾကာင့္ ဓမၼအမည္ နာမျဖင့္ အယူ၀ါဒ ကြဲလြဲမူ႕ အခြံအကာမ်ား ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ဒီအခြံအကာမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္၍ ဓမၼစစ္ ဓမၼမွန္ရဲ႕ အႏွစ္သာရကို လက္ခံက်င့္သံုးသင့္သည္။ ဓမၼနာမည္ခံ အယူ၀ါဒ အခြံအကာမ်ားသည္ အက်ဳိးမဲ့ကိုသာ ျပဳတတ္သည္ အခ်ည္းႏွီး အလဟသလွ်င္ ျဖစ္တယ္ ဒါေၾကာင့္ အႏွစ္သာရရွိေသာ ဓမၼအစစ္အမွန္ကိုသာ က်င့္သံုးမွသာ သုခခ်မ္းသာ ရရွိႏဳိင္ေပသည္။
ဓမၼစစ္ ဓမၼမွန္၏ အႏွစ္သာရသည္ သီလျဖစ္သည္။ က်င့္၀တ္ျဖစ္သည္။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေႏွာကံ စေသာ ကုိယ္ႏွုတ္စိတ္ တုိ႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ မေကာင္းမူ႕မွန္သမွ်ကို ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုိယ့္ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ မေကာင္းမူ႕ ၊ ႏွဳတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ မေကာင္းမူ႕တုိ႕ကို က်ဴးလြန္ ျပဳလုပ္ေနရင္ စိတ္ႏွလံုး ညစ္ညမ္းမူ႕၊ ေဖာက္ျပန္မူ႕မ်ားသည္ တုိးပြား၍သာ ေနပါမည္ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျပဳလုပ္ေသာ မေကာင္းမူ႕မွန္သမွ် ညစ္ညမ္းေသာ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္သာလွ်င္ ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ။ ညစ္ညမ္းေသာ စိတ္မရွိပဲ ညွဥ္းဆဲ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ခုိး၀ွက္ျခင္း၊ ဗလကၠာရျပဳျခင္း၊ လိမ္ညွာျခင္း ညစ္ညွမ္းေသာ စကားတုိ႕ကုိ ဆုိျခင္း ၊ မူးရစ္ေသာက္စားျခင္း တုိ႕ကို ျပဳလုပ္၍ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒီလုိ ကိုယ္ ၊ ႏွဳတ္၊ စိတ္ တုိ႕နဲ႕ ျပဳလုပ္ေသာ မေကာင္းမူ႕မွန္သမွ်သည္ စိတ္ႏွလံုးရဲ႕ အညစ္အေၾကးမ်ားကို တုိးပြားလာေစသည္သာ ျဖစ္သည္။ စိတ္ႏွလံုး၏ အညစ္အေၾကးမွန္သမွ်သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အား ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္မည္သာျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ျပည့္၀ေအာင္ လုပ္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေလာကီလူသားမ်ား အေနႏွင့္ အနည္းဆံုး ငါးပါးသီလ မွစျပီး ရွစ္ပါးသီလ၊ ဆယ္ပါးသီလတို႕ ကို ေစာင့္ထိန္းသင့္ပါသည္။
ဓမၼစစ္ ဓမၼမွန္၏ အႏွစ္သာရသည္ သမာဓိျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးယဥ္မူ႕ ကင္းသည့္ ယထာဘူတက်ေသာ အာရုံ၏ အကူအညီျဖင့္ စိတ္ကို တည္ျငိမ္ေအာင္ ထားျခင္းသည္ သမာဓိျဖစ္သည္ တစ္နည္းဆုိရေသာ ေတြ႕ၾကဳံခံစားရသမွ်ေသာ ေကာင္းျခင္း၊ ဆုိးျခင္း မ်ားကုိ တုန္လွဳပ္ျခင္းမရွိ မယိမ္မယုိင္ေသာ မဇၥိဳမ ပဋိပဒါ စိတ္ျဖစ္သည္။ တည္ျငိမ္မူ႕ကင္းေသာ စိတ္သည္ စိတ္ကူးယဥ္ျခင္း၊ လုိခ်င္ေတာင့္တျခင္း၊ ရရွိျပီးေသာ အရာအတြက္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း မ်ားကို အေျခခံလ်က္ စိတ္သည္လည္း ညစ္ညမ္း၍သာ ေနပါေတာ့သည္။ ညစ္ညမ္းေသာ စိတ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္ေစပါသည္။ ခ်မ္းသာသုခကို မေပးစြမ္းႏဳိင္ပါ။
ဓမၼစစ္ ဓမၼမွန္၏ အႏွစ္သာရသည္ ပညာ ျဖစ္သည္။ လူေနမူ႕ဘ၀စရုိက္မ်ားရဲ႕ အျပဳအမူတုိ႕တြင္ ေတြ႕ရေသာ ဗဟိဒၶအာရုံမ်ားႏွင့္ မိမိ၏ အဇၥဳတၱ သႏၱာန္တြင္းက စိတ္အေျခအေနတုိ႕ကုိ ယထာဘူတက်စြာျဖင့္ သဘာ၀အတုိင္း သိျမင္ သေဘာေပါက္ေနျခင္းသည္၄င္း၊ ယင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္ဆက္မူ႕ ရွိေအာင္ မလုပ္ပဲ သံေယာဇဥ္ အမွ်င္ ျပတ္ေနျခင္းသည္ ၄င္း၊ ပညာျဖစ္ပါသည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တုို႕ႏွင္ ၄င္းတုိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သံေယာဇဥ္အမွ်င္မ်ားသည္ စိတ္ႏွလံုး အညစ္အေၾကးမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ပညာသည္ ယင္းသံေယာဇဥ္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ေလသည္။ စိတ္ႏွလံုးတြင္ အညစ္အေၾကးမ်ားရွိေနလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္မည္သာ ျဖစ္ပါတယ္ ခ်မ္းသာသုခ ရွိလာမည္ မဟုတ္ပါဘူး။
ဓမၼစစ္ ဓမၼမွန္ကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ေတာ့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဆုိတဲ့ သိကၡာ သံုးရပ္ရပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ တုိ႕ကုိ အေလ့အက်င့္ ျပဳလုပ္သည့္ အျပဳအမူတုိင္းသည္ ဓမၼစစ္ ဓမၼမွန္ကို က်င့္သံုးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခ်မ္းသာသုခကုိ ရေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ အက်င့္အၾကံ ျပဳမူမူ႕ ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီလကို မတည္ျမဲေစသည့္ ၊ သမၼာ သမာဓိကုိ မျဖစ္ေပၚေစသည့္ ၊ ပညာ မေပၚေပါက္ေစသည့္ အစဥ္အလာအရ အယူ၀ါဒမ်ားကို ဓမၼအျပဳအမူဟူ၍ မည္မွ်ပင္ သမုတ္ထားေစကာမူ ဓမၼ၏ အခြံအကာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္ ဓမၼအေၾကာင္းျပႏွင့္ လွည့္စားေနေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဒါေတြဟာ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဓမၼစစ္ ဓမၼမွန္ရဲ႕ အႏွစ္သာရမွ ေ၀းရာသို႕ ေဆာင္ၾကဥ္း သြားေစပါသည္။
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်ည္းႏွီး အလဟသ ျဖစ္သည့္ ဗဟိဒၶအမူအက်င့္မ်ား၊ အခြံအကာ ျဖစ္ေသာ အယူ၀ါဒမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ား၊ အႏွစ္သာရမဲ့ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ လူၾကားေကာင္းေအာင္ လူျမင္ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ အေယာင္ေဆာင္ အျပဳအမူမ်ား၊ ပကာသန ျဖစ္ေသာ အရာ၀တၳဳ ပစၥည္းမ်ား၊ ဥစၥာဓန ၾကြယ္၀သည္ ဟူေသာ အေျခာက္တုိက္ ဘ၀ျမင့္မူ႕မ်ူားသည္ အကာအတိသာလွ်င္ ျဖစ္သည္ မိမိႏွင့္ သူတစ္ပါး ဆင္းရဲေစေသာ အေၾကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိေရာ သူတစ္ပါးေရာ ခ်မ္းသာ သုခအတြက္ ဓမၼ၏ အႏွစ္သာရကို ယူျပီး အႏွစ္မဟုတ္ေသာ အကာကုိမူ စြန္႕ပစ္သင့္ပါသည္။ ဓမၼ၏ အႏွစ္သာရကုိ က်င့္သံုးမည္ဆုိပါက ဓမၼကို ဂဃနဏ သေဘာ ေပါက္ထားသင့္သည္ ဓမၼ၏ အႏွစ္သာရကို သိရွိေအာင္ လုပ္သင့္သည္ သို႕မဟုတ္ပါက အတြင္းသား အႏွစ္သာရကို စြန္႕ပစ္ျပီး အခြံအကာႏွင့္သာလွ်င္ လံုးခ်ာလုိက္ေနလိမ့္မည္။ အခြံအကာကို အႏွစ္သာရေအာက္ေမ့ျပီး ဓမၼဟု ထင္ေနတတ္ပါမည္။ အႏွစ္သာရသည္ အခါခပ္သိမ္း တူညီမူ႕ရွိသည္ အခြံအကာ မ်ားမွာမူ အမ်ဳိးမ်ဳိးအစားအစား ကြဲျပားျခားနားေနတတ္ပါသည္။ ယင္းအခြံအကာမ်ားကုိ ဓမၼဟုမွတ္ထင္ေအာက္ေမ့မူ႕တြင္လည္း ဓမၼသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားသြားရပါသည္။ ဟိႏၵဴတုိ႕၏ ဓမၼတြင္ သနာတနႏွင့္ အာရယဆမာ့ဂ်္ ဟူ၍ ရွိေနသည္။ ဗုဒၶဘာသာတုိ႕၏ ဓမၼတြင္ မဟာယနွႏွင့္ ဟိနယာနဟူ၍ ရွိေနသည္။ ဂ်ိန္းတုိ႕တြင္လည္း ဒိဂမၺရႏွင့္ ေရြတမၺရဟူ၍ ရွိသည္။ ခရစ္ယာန္တုိ႕၏ ဓမၼတြင္လည္း ကက္သလစ္ႏွင့္ မရုိတက္စတင္း ဟူ၍ ရွိသည္။ မြတ္စလင္ တုိ႕၏ ဓမၼတြင္လည္း ရွိယာ၊ ဆုန္နီ ဟူ၍ရွိသည္ ဒါေတြဟာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားျခားနာေနသည္သာ မက ပဋိပကၡပင္ ျဖစ္ေနၾကေသးသည္။ အႏွစ္သာရမဲ့သည့္ အခြံအကာမ်ားကို ဥိီးစားေပးေနၾကသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသုိ႕ ကြဲျပား ျခားနားေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္ အခြံအကာမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
သို႕ပါ၍ မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုး ဓမၼ၏ အမည္ခံ အခြံအကာမ်ားမွ ကင္းေ၀းျပီး ဓမၼစစ္ ဓမၼမွန္ မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ၾကပါေစျခင္း အက်ဳိးငွား ရည္ရြယ္ျပီး ဒီပုိစ့္ကို တင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တရားစစ္တရားမွန္ႏွင့္ ခ်မ္းသာ အစစ္ျဖစ္ေသာ သႏၱိသုခကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ၾကပါေစ..........။