☺ ☺ ☺ မဂၤလာပါ ဘ၀နဲ႕ ဆႏၵ တစ္ထပ္တည္းၾကပါေစ ☺ ☺ ☺

^☺^☺^☺^☺^☺^☺^ ဖရက္စ္ သီခ်င္းမ်ား ^☺^☺^☺^☺^☺^☺^

Album ---{ 1 }

စဥ္

( ၁ )

( ၂ )

( ၃ )

( ၄ )

( ၅ )

( ၆ )

( ၇ )

( ၈ )

( ၉ )

( ၁၀ )

သီခ်င္းေခါင္းစီး

ေၾကကြဲရလိမ့္မယ္

ႏွလံုးသားခ်င္းထိခဲ့တယ္

ငါ့ရဲ႕အနား

မုန္းခုိင္းတုိင္းမမုန္းႏုိင္ဘူး

ေႏြဦးကဗ်ာ

ဖူးစာရွင္

WAKA WAKA 2010

ေက်းလက္ေတာတန္း

ကုိယ္ရံေတာ္

ရုိးသားခ်င္တယ္

သီဆုိသူ

L ဆုိင္းဇီ

လင္းနစ္

ဒုိ ေရ မီ

မာရဇၨ

ၾကဳိးၾကာ

ေနေန

Shakia

ထြဏ္းခမ္း

ေရႊရည္ျဖဳိးေမာင္

ဆုန္သင္းပါရ္

Album ---{ 2 }

စဥ္

( ၁၁ )

( ၁၂ )

( ၁၃ )

( ၁၄ )

( ၁၅ )

( ၁၆ )

( ၁၇ )

( ၁၈ )

( ၁၉ )

( ၂၀ )

သီခ်င္းေခါင္းစီး

ဗုဒၶံ ဓမၼံ သံဃံ

သူငယ္ခ်င္း

အခ်စ္ၿမွား

တစ္သက္လံုးအတြက္

ဘယ္ေတာ့မွမေမ့

တြဲလက္မ်ား

ပထမဆံုးခ်စ္သူ

မဟာ ( ၁ )

ေမွ်ာ္လင့္ရင္းနဲ႕

ငါ့ရင္ခြင္ကုိ

သီဆုိသူ

စုိးပိုင္

ညဏ္လင္းေအာင္

ဗန္းေသာ့ဒ္က်င္း

စုိင္းလိတ္

မင္းမင္း ၊ သိီရိခင္ေဇာ္

ထူးအယ္လင္း ၊ မီးမီးခဲ

စႏီၵ

ေဇာ္၀င္းထြဋ္

ရွင္ဖုန္း ၊ N ကုိင္ရာ

ေဇာ္၀င္းထြဋ္

Album ---{ 3 }

စဥ္

( ၂၁ )

( ၂၂ )

( ၂၃ )

( ၂၄ )

( ၂၅ )

( ၂၆ )

( ၂၇ )

သီခ်င္းေခါင္းစီး

၀ဋ္ေၾကြး

အခ်စ္ရိပ္ညေန

မ်က္ႏွာ

ကာရံမဲ့အခ်ိန္မ်ား

တကယ္ပဲလဲ နင္မခ်စ္ပဲနဲ႕

ခ်စ္သူ႕အနား

ေၾကြလြင့္ရေတာ့မယ္

သီဆုိသူ

ေဇာ္၀င္းထြဋ္

၀ုိင္းစုခုိင္သိန္း

အိုင္အမ္ဘီ

၀ုိင္၀ုိင္း

ခ်မ္းခ်မ္း

ဘန္နီၿဖဳိး

အိမ့္ခ်စ္

Tuesday, June 2, 2009

ပရမတ္နဲ႕ ပညတ္

ပရမတၳ အေၾကာင္းကုိ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ပညတ္ကုိသိထားမွ အဆင္ေျပႏုိင္ပါတယ္။ ေလာကုတၱရာအေၾကာင္းကို သိျခင္ရင္ ေလာကီအေၾကာင္းကို နားလည္ရပါမယ္ ေလာကုတၱရာဆုိတာ ေလာကလြန္ေျမာက္တဲ့တရားပါ ေလာကကုိ လြန္ေျမာက္ခ်င္ရင္ ေလာကီကုိ ျဖတ္သန္းသြားရပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီးကလဲ ပညတ္ကုိလဲမပယ္နဲ႕ ပရမတ္ကိုလဲမကြယ္ေစနဲ႕ ပညတ္ကုိသိပါေစ ပရမတ္နဲ႕ေရာေတာ့မေရာေစနဲ႕ လုိ႕ ဆံုးမထားပါတယ္။ ပညတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ သိထားျပီး တရားႏွလံုးသြင္းရင္ ပရမတ္ကို သြင္းရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညတ္ဆုိတာ ဘာလဲ ပရမတ္ဆုိတာဘာလဲ သိဖုိ႕ မွတ္သားဖူးသမွ်ထဲက အနည္းငယ္ကုိ တင္ျပပါတယ္….။
ပညတ္ အဟုတ္မရွိေသာ္လည္း အဟုတ္တကယ္ ရွိသလုိ၊ ေလာကသေကၤတအမွတ္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚေနၾကတဲ့ သေဘာဟာ ပညတ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးအလုိက္၊ ေဒသအလုိက္ ေခၚေ၀ၚေျပာဆုိေနၾကတဲ့ အမည္နာမမ်ားဟာ လိမ္လည္လွည့္ပတ္ျခင္း မဟုတ္လုိ႕ မုသာ၀ါးဒ မျဖစ္ အကုသိုလ္က်ဴးလြန္ရာည္း မေရာက္ပါဘူး ေလာကီအလုိက္မွန္ကန္ေနျခင္းေၾကာင့္ သမုတိသစၥာ သတ္မွတ္ထားေသာအမွန္တရားျဖစ္ပါတယ္။ ပညတ္ဆုိတဲ့ သမုတိသစၥာနယ္မွာ ပုဂၢဳိလ္၊ သတၱ၀ါ၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ အတၱ၊ ဇီ၀ ေခြး၊ေၾကာင္၊ ၾကက္၊ ငွက္ စသျဖင့္ ေခၚဆုိ သံုးစြဲၾကပါတယ္။ လူမွာဆုိရင္လဲ ေခါင္း၊ ေျခ၊ လက္ ဆုိျပီ ကိုယ္အဂၤ ါအစိတ္အပိုင္းေတြ အေနနဲ႕လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမွာဆုိရင္လဲ ကား၊ အိမ္၊ စသျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲၾကပါတယ္။ ပညတ္ဆုိတဲ့ အမည္နာမ အေခၚအေ၀ၚေတြဟာ လူမ်ဳိးအလုိက္၊ ေဒသအလုိက္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ အမည္ေတြသတ္မွတ္ေပမယ့္၊ အဟုတ္အမွန္ရွိတဲ့ သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ လူကုိဆုိရင္ေတာင္မွ လူမ်ဳိးအလုိက္ အေခၚအေ၀ၚမတူညီၾကပါဘူး ဆုိင္ရာလူမ်ဳိးနားလည္ေအာင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေ၀ါဟာရနဲ႕သာလွ်င္ ေခၚဆုိၾကပါတယ္။ တစ္ျခားပစၥည္းမ်ား ဤကဲ့သုိသာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶအဘိဓမၼအရ အမွန္စင္စစ္ အရွိတရားက ခႏၶာငါးပါးျဖစ္တဲ့ ရုပ္နာမ္အစုသာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္နာမ္တရားစုဟာ ခဏမစဲ တသဲသဲ အေဟာင္းအသစ္ ေျပာင္းလဲ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျပိး အစားထုိးေနၾကပါတယ္။ ဘယ္လူမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္သတၱ၀ါျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္တိရိစာၧန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ၃၁ ဘုံမွာ က်င္လည္ေနၾကတဲ့ အားလံုးဟာ ရုပ္နာမ္အစုက မလြတ္ပါဘူး အားလံုးဟာ ခႏၶာငါးပါးထဲမွာပဲ အက်ဳဳံး၀င္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပရမတ္ဆုိတာကေတာ့ '' ၀ိဇၨာမာေနန ပရေမာအေတၱာ ပရမေတၱာ'' လုိ႕ ဆရာၾကီးမ်ားရဲ႕ ၀ိျဂိဳလ္အရ အဟုတ္ရွိ၊ တကယ္ရွိ အမွန္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမတ္သည္ဟုဆုိရတဲ့ သေဘာတရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ '' ပရေမာ ဥတၱေမာ အ၀ိပရိေတာအေတၱာ ပရမေတၱာ'' လုိ႕ ဋီကာေက်ာ္ဆရာမ်ား၏ အလုိအရ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ၊ မေဖာက္မျပန္ျမတ္ေသာ သေဘာရွိျခင္းေၾကာင့္ ပရမတ္လုိ႕ ေခၚပါတယ္ ဒီလုိ မေဖာက္မျပန္ မွန္တဲ့ သေဘာရွိလုိ႕ ပရမတၳသစၥာ မေျပာင္းလဲေသာ အမွန္တရားလုိ႕ ေခၚပါတယ္။

ပရမတ္ (၄) မ်ဳိးရွိပါတယ္
၁။ စိတ္ ဆုိတဲ့ အာရုံကို ၾကံတတ္၊ သိတတ္ေသာသေဘာ။
၂။ ေစသသိက္ ဆုိတဲ့ စိတ္ႏွင့္အတူတကြ ယွဥ္ေဖာ္ယွဥ္ဖက္၊ ျဖစ္လွ်င္အတူတူ ပ်က္လွ်င္ အတူတူပ်က္တဲ့သေဘာ။
၃။ ရုပ္ဆုိတဲ့ အပူ၊ အေအးေၾကာင့္ အေျခအေနေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲမူ႕ရွိတတ္ေသာ သေဘာမ်ဳိး၊ အာရုံကုိၾကံတတ္ သိတတ္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးမရွိပါ။
၄။ နိဗၺာန္ ဆုိတဲ့ ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းခ်င္းသေဘာ၊ နိဗၺာန္မွာ ဘံုနန္းျပသာဒ္မရွိ၊ စိတ္၊ ေစသသိတ္၊ ရုပ္ေတြမရွိ တစ္နည္း ဆုိရရင္ ခႏၶာငါးပါးမရွိ၊ ခႏၶာငါးပါးမရွိျခင္းေၾကာင့္ ''ေ၀ဒယိတသုခ'' ဆုိတဲ့ ခံစားမူ႕မရွိ '' သႏၱိသုခ'' ဆုိတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းမူ႕သာ ရွိပါတယ္။

ခႏၶာငါးပါးမွာလဲ သခၤတ၊ အသခၤတ ပရမတ္ (၂)မ်ဳိး ရွိပါတယ္

၁။ သခၤတပရမတ္
သခၤတပရမတ္ဆုိတာ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အဟာရ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းေလးပါးတုိ႕ရဲ႕ ျပဳျပင္စီမံမူ႕မွ မလြတ္ကင္းေသးေသာ ရုပ္တရား၊ နာမ္တရားတုိ႕ကုိ ဆုိလုိပါတယ္ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ခႏၶာငါးပါးျဖစ္ပါတယ္ သခၤတနယ္အတြင္းမွာ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱသာ ရွိပါတယ္ ျဖစ္မူ႕နဲ႕ ပ်က္မူ႕ပဲ ရွိတယ္။ ပုဂၢဳိလ္၊ သတၱ၀ါ၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ မရွိပါ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ရုပ္နာမ္ဆုိတဲ့ ေလာကကုိ သုညတ (သို႕) သုည လုိ႕ ပဋိသမိၻဒါမဂ္ ပါ႒ိေတာ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္
ရွင္အာနႏၵာ အေမး ။ ။ ''သုညေလာေကာ သေညာေလာကာတိ ဘေႏၱ ၀ုစၥတိ ကိတၱေတာ ႏေခါဘေႏၱ သုေညာ ေလာေကာတိ ၀ုစၥတိ'' ရုပ္နာမ္ ၂ ပါးဆုိတဲ့ ေလာကၾကီးကုိ သုညတ(၀ါ)သုညလုိ႕ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။ ဘယ္လုိ အေၾကာင္းေၾကူာင့္ သုညတ(၀ါ) သုညလုိ႕ အရွင္ဘုရားေဟာေတာ္မူပါသလဲ။
ဗုဒၶအေျဖ ။ ။ ''ယသၼာစေခါ အာနႏၵာ သုညမိဒံအေတၱန ၀ါ အတၱနိေယန ၀ါ တသၼာ သေညာ ေလာေကာတိ ၀ုစၥတိ'' ခ်စ္သား အာနႏၵာ ရုပ္ဆုိတဲ့ ေလာကၾကီးမွာ အတၱ ဆုိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ သတၱ၀ါ၊ ငါ၊ သူတစ္ပါး၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ အသက္၊ လိပ္ျပာ၊ မရွိပါဘူး။ အတၱမရွိတဲ့ အတြက္ အတၱနိယ ဆိုတဲ့ ငါပုိင္ေသာ ပစၥည္း မဟုတ္ ဒါေၾကာင့္ ရုပ္နာမ္ဆုိတဲ့ ေလာကၾကီးကုိ သုညတ (၀ါ) သုညလုိ႕ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူတယ္။ `
ဒါေၾကာင့္ ပညတ္ဆုိတဲ့ အမည္နာမ အေခၚအေ၀ၚေတြဟာ အဟုတ္အမွန္တကယ္ ရွိတဲ့ဘေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး တကယ္အမွန္ရွိတာ ခႏၶာငါးပါးဆုိတဲ့ ရုပ္နာမ္ ႏွစ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္တယ္ ဒါကုိ ထပ္ခ်ဳံ႕လုိက္ရင္ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ဆုိတဲ့ လကၡဏာေရး သံုးပါးပဲ ရပါတယ္ ဒီလကၡဏာေရး သံုးပါးကုိပဲ ထပ္ခ်ဳံ႕မယ္ဆုိရင္ ျဖစ္မူ႕နဲ႕ ပ်က္မူ႕ ႏွစ္ပါးပဲရပါတယ္။ ဒီျဖစ္ပ်က္ကုိ ထပ္ခ်ဳံ႕မယ္ဆုိရင္ သုညတ ဆိုတဲ့ သုည တစ္လံုးပဲ ရပါတယ္။

၂။အသခၤတပရမတ္
အသခၤတပရမတ္ဆုိတာ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အဟာရ၊ အေၾကာင္းတရား ၄ ပါးတုိ႕ရဲ႕ ျပဳျပင္စီရင္မူ႕ ကင္းလြတ္ျပီး ရုပ္တရား၊ နာမ္တရား ခႏၶာငါးပါး၊ အၾကြင္းမဲ့ ခ်ဴပ္ျငိမ္းမူ႕ ရုတ္သိမ္းသြားတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခႏၶာငါးပါး ခ်ဳပ္ျငိမ္း ရုတ္သိမ္းသြားတဲ့အတြက္ ျဖစ္မူ႕ ပ်က္မူ႕မရွိ ခံစားမူ႕ ေ၀ဒယိတသုခမ်ဳိးလည္းမရွိ ေအးခ်မ္းမူ႕ သႏၱိသုခ သာ ရွိပါတယ္။ ထုိေအးခ်မ္းမူ႕ သႏၱိသခု အျမဲရွိျခင္းေၾကာင့္ နိဗၺာန္လုိ႕ ဆုိရပါတယ္ ထုိျငိမ္းခ်မ္းမူ႕ သႏၱိသုခ ရွိေသာ္လည္းပဲ ခံစားတဲ့ ပရိနိဗၺဴ ပုဂၢဳိလ္ဟူ၍မရွိ အနတၱ သာျဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ နိဗၺာန္ကုိ သုညတ လုိ႕ ဆုိပါတယ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အသခၤတနယ္မွာ သုည တစ္လံုးသာျဖစ္ေပၚလာတယ္လုိ႕ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဤကဲ့သုိ႕ သခၤတပရမတ္နယ္မွာ သုညတစ္လံုး၊ အသခၤတနယ္မွာ သုညတစ္လံုး ေပါင္းသုည ႏွစ္လံုးေပၚလာေအာင္ ညဏ္ေရာက္ရင္ ၀ိပႆနာ ကိစၥ ေပါက္ေျမာက္ျပီလုိ႕ ဆုိႏုိင္ပါတယ္.....။

0 ေယာက္ဒီလုိေျပာသြားတယ္: